Subiektywnym

okiem

Raczyńskiego

Blog osobisty Marcina Raczyńskiego

Ostatnie artykuły

06 marzec 2016

Mamy dotację na przebudowę drogi gminnej w Unisławiu Śląskim

W poniedziałek 29 sierpnia podpisałem z Samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę dotyczącą realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Unisławiu Śląskim (dz. nr 421,460)" w ramach operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

umowa prow droga unislaw mNa zdjęciu z Cezarym Przybylskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego
oraz Ewą Mańkowską, Wicemarszałkiem Województwa.

 

Inwestycja ta została wprowadzona przeze mnie do budżetu w grudniu 2015 roku i w takim kształcie przyjęła go Rada Miejska. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację przedmiotowego zadania został złożony 18 marca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejnym etapem było zatwierdzenie uzyskania dofinansowania na łączną kwotę 285 tys. zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Unisławia Śląskiego oraz dostępności do obiektu użyteczności publicznej - Kościoła Filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Unisławiu Śląskim.

Wykonanie inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 448 tys. zł planowane jest w roku 2017.

Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego zaangażowanym w ten projekt, za ogromną pracę, którą włożyli w uzyskanie dofinansowania. Do Urzędu Marszałkowskiego zostało złożonych 225 wniosków - dofinansowanie uzyskało jedynie 77.

Free Joomla! template by Age Themes

Personal Trainer Certification