Subiektywnym

okiem

Raczyńskiego

Blog osobisty Marcina Raczyńskiego

Ostatnie artykuły

06 marzec 2016

Pilotażowa inwestycja wyrównująca drogę gruntową

Na początku lipca zakończyliśmy pilotażową inwestycję polegającą na wyrównaniu drogi gruntowej na ul. Leśnej w Mieroszowie na odcinku 600 m. Przedmiotem umowy z wykonawcą było wykonanie prac w zakresie mechanicznego profilowania nawierzchni drogi gruntowej naturalnej i ulepszonej, polegających na usunięciu przy pomocy równiarki kolein, zagłębień i wybojów, wzruszeniu gruntu na głębokość ok. 20 cm, wyprofilowanie nawierzchni za pomocą równiarki w celu uzyskania właściwych spadków podłużnych i poprzecznych, zagęszczenie nawierzchni za pomocą walca oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków w nawierzchni gruntem uzyskanym przy równaniu równiarką lub kruszywem kamiennym.

lesna wyrownywarka pilotazowy

Dotychczasowe sezonowe zasypywanie dziur kruszywem było nieskuteczne. W chwili obecnej obserwujemy nawierzchnię na ul. Leśnej po ulewnych deszczach i efekty tej inwestycji są bardzo zadowalające.

Obecnie typujemy kolejne drogi gminne, które mogłyby zostać ujęte w kontynuacji wspomnianego programu pilotażowego.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tego typu rozwiązanie jest dalekie od tego co daje nawierzchnia bitumiczna, jednakże przy tegorocznym napiętym budżecie zastosowane rozwiązania są najbardziej optymalne.

Free Joomla! template by Age Themes

Personal Trainer Certification